Herbarium normale. Conditum a F. Schultz, dein continuatum a K. Keck, nunc editum per I. Dörfler.
Abbreviation: Dörfler, Herb. Norm.
Editor(s): Dörfler, I.
Range: 3001 - 5600