Flora Poloniae exsiccata ab Instituto Botanico Academiae Scientiarum Polonae edita
Abbreviation: Pa?kowa, Szewczyk & Tacik, Fl. Polon. Exs.
Editor(s): Pa?kowa, A.; Szewczyk, M.; Tacik, T.
Range: 701 - 800